CASE STUDY

Ekspercka stopa w drzwi

Jak skutecznie pozyskać klientów poprzez dzielenie się wiedzą?

Podsumowanie:

KIEDY?

2019

CO?

Proces sprzedaży z etapem pośrednim

WYZWANIE

Główną motywacją do podjęcia działań była chęć eksploracji nowych źródeł pozyskania leadów na "dużą" usługę za pomocą stopy w drzwi.

WYNIKI

+ 800% zwrotu w inwestycji

+ 60% konwersji
z leada na sprzedaż

+ 4 nowych długoterminowych klientów

+ nowe, przyszłościowe relacje

Proces

Co zrobiliśmy dla spółki specjalizującej się w konsultingu technologicznym, której podstawowa usługa to kilka miesięcy pracy o wartości ok. 50.000 PLN?

strategia sprzedaży z pośrednim krokiem szkolenia

pomysł, projekt realizacja i analiza

wsparcie merytoryczne

w czasie całego projektu

obudowanie szkolenia

w outboundowy proces

grupa targetowa

wyeksplorowanie i znalezienie idealnej
This site or product includes IP2Location LITE data available from https://lite.ip2location.com.