Audyt działu sprzedaży Nessie

NASZA OFERTA KONSULTINGOWA

Audyt działu sprzedaży

Zrozumienie gdzie leży faktyczna przyczyna naszych niepowodzeń w sprzedaży to klucz do podjęcia decyzji o zmianach. Czy nasz problem to lead generation, a może closing? Czy jest to sprawa jednostkowa, czy systemowa? Jeśli chcesz mieć pewność co działa, a co wymaga usprawnień, to we współpracy z nami otrzymasz wszystkie odpowiedzi w 4 – 6 tygodni.

 • Audyt:  4 - 6 tygodni
 • Wymiar:  4 warsztaty
 • Wynik:  Rekomendacje
DLACZEGO WARTO?
 • Precyzyjne określenie celu z którym wchodzimy do  audytu i priorytetyzacja wyzwań w sprzedaży
 • Diagnoza stanu obecnego w sprzedaży, pozwalająca na dokładne zrozumienie aktualnych wyzwań i możliwości. Analiza materiałów, narzędzi, wyników, wywiady indywidualne.
 • Rekomendacje odnośnie zmian procesowych, które mają na celu efektywne podniesienie wydajności i skuteczności działania zespołu, tak aby zrealizować cele strategiczne najszybszą możliwą drogą.
WARSZTATY
 • 4 warsztaty na poziomie Zarządu, podczas których
  będziemy przechodzić przez wyzwania w sprzedaży, skupiając się na tematach lead generation, closingu, analityki, wskaźników i zespołu.
 • Pełny raport z zaleceniami i konkretymi propozycjami  aktualizacji procesu sprzedaży oraz generowania leadów, w sposób wspierający istniejącą strukturę firmy i umożliwiający jej rozwój.
 • Indywidualne wywiady z członkami zespołu sprzedaży, aby zrozumieć ich kompetencje i  potrzeby, w celu zapewnienia optymalnego wsparcia w rozwoju ich potencjału sprzedażowego.
 • Know-how sprzedażowy i pełna
  transparentność w kontekście dzielenia się
  gotowymi rozwiązaniami, rekomendacjami i sposobami przeciwdziałania poszczególnym problemom.
STRUKTURA
 • Zebranie materiałów przed warszatami.
 • Spotkanie wstępne.
 • Ankiety.
 • 4 warsztaty z Zarządem.
 • Wywiady z osobami z działu sprzedaży.
 • Raport z diagnozą i analizą.
 • Raport podsumowujący z rekomendacją.
 • Spotkanie po 2 tygodniach.

 

CO ZYSKASZ?
 • Pełne zrozumienie aktualnych wyzwań sprzedażowych i identyfikacja kluczowych obszarów do rozwoju i poprawy.
 • Konkretną strategię usprawnień procesowych w sprzedaży opracowaną na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia oraz Twoich celów.
 • Dostosowane rekomendacje personalne dla członków zespołu sprzedażowego, które będą oparte na indywidualnych ocenach kompetencji i potrzeb, mając na celu ich dalszy rozwój i skuteczność w pracy.
 • Transparentność i gotowe rozwiązania do natychmiastowego wdrożenia, które umożliwią szybkie i skuteczne działania, eliminując czas potrzebny na adaptację i maksymalizując efektywność sprzedażową.
ZOBACZ JAK JESZCZE MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ

wdrożenia, szkolenia i konsulting