Weidmüller Nessie

NESSIE’S SUCCESS STORY

Przekraczanie barier

Jak połączyć ponad 100 lat tradycji z nowoczesnym podejściem do sprzedaży?

 • Klient:  Weidmüller
 • STATUS:  Projekt w toku
 • Branża:  Inżynieria
 • Cel:  Wspieranie działu sprzedaży
Wyzwanie

Weidmüller to rodzinna firma działająca na rynku od 1850 roku, która w przeszłości stosowała tradycyjne metody sprzedaży. Firma starała się zmienić swoje podejście w odpowiedzi na wyzwania związane z COVID-19. Weidmüller testował wejście na rynek z nowym produktem, który napotkał opory w sprzedaży. Ostatecznie Weidmüller rozbudował swoją ofertę o szerszy asortyment sprzętu i oprogramowania.

Podejście
 • Zapewnienie obszernego szkolenia w zakresie procesów sprzedaży outboundowej, uzupełnionego o powiązania ze strategiami inboundowymi.
 • Zrealizowanie kompleksowej strategii sprzedaży, której sukces zaowocował utworzeniem wewnętrznego działu Lead2Success (L2S).
Proces
 • Współpraca z różnorodnymi klientami, koncentrująca się na gamie produktów i usług.
 • Wdrażanie strategii sprzedaży outboundowej na dużą skalę.
 • Organizowanie spotkań na żywo podczas wydarzeń branżowych.
 • Wsparcie na miejscu podczas podróży służbowych, w tym krótkich spotkań przy kawie z kluczowymi osobami.
 • Prowadzenie działań marketingowych szerokiej gamy produktów w celu wzmocnienia reputacji firmy Weidmüller.
 • Prezentowanie produktów Weidmüller na całym świecie.
 • Dostarczanie konstruktywnego feedbacku firmie Weidmüller, w celu wspólnego rozwiązywania problemów.
Osiągnięcia
 • Broadened Weidmüller’s business horizons, identifying new potential.
 • Poszerzenie horyzontów biznesowych firmy Weidmüller, w poszukiwaniu nowych możliwości.
 • Przyjęcie podejścia kładącego nacisk na jakość, a nie ilość w sprzedaży.
 • Przejście od tradycyjnej do bardziej dynamicznej i zdigitalizowanej strategii sprzedaży.
 • Uzyskanie wiedzy o skutecznych procesach outboundowych, w szczególności przez LinkedIn.
 • Utworzenie działu L2S zajmującego się kompleksowymi strategiami sprzedaży.
 • Zwiększenie globalnej widoczności i rozpoznawalności produktów Weidmüller.
Korzyści
 • Lepsze zrozumienie nowych możliwości biznesowych.
 • Wzmocnienie globalnej pozycji i reputacji firmy Weidmüller.
 • Zmniejszenie zależności od istniejących wcześniej kontaktów.
 • Ulepszona obsługa wydarzeń na żywo i organizacji spotkań.
 • Przyspieszone dotarcie do osób decyzyjnych.
 • Rozwinięcie proaktywnego sposobu myślenia w odpowiedzi na wyzwania rynkowe.
559 Rozmów z prospektami
5 Języków komunikacji
+4K Wysłanych wiadomości
17 Osiągniętych celów
Zobacz posostałe case studies

Myślimy rozwiązaniami