Ustawienie i wdrożenie skutecznego procesu LeadGen w firmie

Opracujemy najlepszy dla Was proces w kontekście
realizacji celów biznesowych, wdrożymy go,
będziemy monitorować oraz przeszkolimy zespół.
Wszystko w 3 miesiące!

Wypracowany przez nas system Prospektingu bez Relacji nie jest magiczną sztuczką, hakującą proces sprzedaży. To najlepsze praktyki aktywnego wyjścia na rynek, obudowane w powtarzalny proces i realizowane z żelazną konsekwencją. Najpierw proces ten jest zaplanowany i wdrażany przez zespół Nessie dedykowany klientowi, a potem przekazany w całości klientowi.

Usługa ta skierowana jest przede wszystkim do firm, które mają, bądź planują własne rozbudowane struktury sprzedaży i dedykowane narzędzia. Wówczas rola Nessie polega na wdrożeniu i rozkręceniu machiny prospektingowej oraz na przekazaniu wiedzy i wyszkoleniu zespołu. Wsparcie Nessie ma tutaj charakter krótkoterminowy ( 3 miesiące).

Główne składowe tego procesu to:
Strategia komunikacji sprzedażowej oparta na storytellingu i dobrym CTA

Outbound outreach, czyli precyzyjne dotarcie do rynku w wypracowanym procesie

Bliska współpraca, z zespołem klienta w celu dopracowania procesu i rozgrzania go

Przekazanie know- how, czyli doprowadzanie do sytuacji w której zespół klienta sam realizuje proces Nessie
1. Strategia Komunikacji Sprzedażowej 2. Outbound reach, czyli wyjście w rynek 3. Przekazanie know-how zespołowi klienta

Na początku procesu sprzedaży zawsze jest pomysł. Dla nas jest to punkt wyjścia do dalszej pracy. Wypracowany z klientem koncept dotyczący tego jak opowiadać o usługach i produktach firmy to klucz do sukcesu w działaniach outboundowych. Paradoks? Niekoniecznie

Cały proces budowania pomysłu komunikacyjnego zaczyna się od dwóch warsztatów i trwa nieustannie (szczególnie przez pierwszy miesiąc) na zasadzie Agile’owej spirali: nasze hipotezy szybko wcielamy w życie i weryfikujemy ich efekty, jednocześnie nieustannie poszukując nowych. Staramy się zrozumieć nie tylko produkty i usługi klienta, ale także proces samej sprzedaży i obsługi posprzedażowej, bo to wpływa potem także na komunikację. 

W tym procesie proponujemy zawsze konkretne linie komunikacyjne, które potem wspólnie przekładamy na rekomendacje zmian na stronie, na treści kampanii i komunikacji mailowych oraz kampanii 1on1, a także na sposób prezentacji portfolio czy case studies. 

Tworzenie strategii komunikacji sprzedażowej to:
  • zrozumienie problemów i celów klienta,
  • zrozumienie usług/produktów klienta, nazwanie ich, opisanie wg matrycy,
  • wyszukanie wyjątkowości klienta, zróżnicowanie go na tle innych podobnych firm,
  • zrozumienie jakie grupy docelowe są dla nas oczywistym pierwszym wyborem, ale również znalezienie nieoczywistych, nowych grup potencjalnych klientów (partnerów, itd),
  • kreacja pomysłów i sposobów na wyróżnienie się na rynku,
  • kreacja nowej tożsamości wizerunkowej Klienta w obszarze sprzedaży, 
  • obudowanie wszystkich powyższych w spójną komunikację, która powinna znaleźć się na stronie, w materiałach, jak również w naszej outboundowej komunikacji do rynku.

W procesie generowania prospektów działamy zgodnie z ustalonym z klientem kalendarzem. W kalendarzu planujemy nie tylko ogólne działania na najbliższe miesiące, ale podejmujemy także decyzję co do kolejnych kampanii, które będzie realizować w ramach poszczególnych produktów. 

Zazwyczaj prowadzimy dla klientów od 2-4 kampanii generujących prospekty jednocześnie. Działamy równolegle na kilku rynkach, na kilka produktów i grup targetowych. 

Przede wszystkim jednak nie poprzestajemy na znalezieniu prospektów i pojedynczym skontaktowaniu ich. Jesteśmy w stałym kontakcie z rynkiem, a także z już pozyskanymi osobami. Ci, którzy nie będą zainteresowani spotkaniem 1 na 1, pozostają w naszym obszarze komunikacyjnym, dzięki czemu możemy do nich wrócić z kolejnymi interesującymi tematami, dopóki nie będą gotowi do podjęcia decyzji - jest to proces ocieplania, prospektingu. Ponieważ kontaktujemy tylko odpowiednie osoby, kiedy wreszcie pojawią się pozytywne odpowiedzi, mamy dobrej jakości potencjalnych klientów.

Podstawą naszych działań jest narzędzie Sales Navigator oraz CRM z sytemem wysyłkowym, obudowane dodatkowymi narzędziami kontentowymi.

W Prospektingu Bez Relacji in-house bardzo istotnym elementem jest przekazanie tego procesu do zespołu klienta. Celem tej usługi jest bowiem przekazanie dobrze rozpędzonej już machiny generowania leadów wraz z całym procesem i narzędziami do wewnątrz oraz nadzór nad tym, aby klient samodzielnie potrafił generować przewidywalny lejek sprzedaży

Jak to robimy:

  • Pracujemy blisko z zespołem sprzedażowo-marketingowym: prowadzimy warsztaty ze sprzedaży procesowej,
  • Wspieramy rekrutację na stanowiska resarcherów lub/i handlowców,
  • Przygotowujemy zespół do przejmowania procesu krok po kroku i wspieramy to przejęcie na każdym etapie.

Jak wspieramy dalej?

Po przekazaniu procesu generowania leadów przez kolejne kilka tygodni prowadzimy działania nadzorujące i wspierające. Zazwyczaj są to spotkania 1on1 z handlowcami oraz godzinne spotkania raz w tygodniu, gdzie wspólnie usprawniamy proces i dokonujemy poprawek - aż do pełnej samodzielności zespołu klienta.

This site or product includes IP2Location LITE data available from https://lite.ip2location.com.